استراتژی ها

 

logo-samandehi
 • ثبت نام

استراتژی ها

 • توسعه بازار هدف ( ملی و منطقه ای )
 • افزایش جذب نقطه نظرات سازنده از طریق ایجاد بسترتعامل ، انتقاد پذیر ی و یاد گیرندگی
 • نفوذ در جامعه هدف فعلی باتنوع کالاهای تولیدی و تنوع خدمات
 • توسعه بهره گیری از خرد جمعی و کار گروهی با رویکرد شایسته سالاری
 • استقرار ابزار  مدیریت ریسک
 • مولد ساختن هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
 • توسعه امنیت اطلاعات و دانش پنهان سازمانی
 • توسعه سیستمهای مدیریت و بهبود عملکرد
 • ارزش آفرینی فزاینده برای مشتری و ایجاد مزیت برای وی
 • تحقق باور همسو یی اهداف پرسنلی و اهداف سازمانی در سطح شرکت