ارزش های سازمانی

 

logo-samandehi
 • ثبت نام

ارزش های سازمانی

 • ما متعهد به رشد تخصصی واقتصادی همکاران با رویکرد شایسته سالاری، خلاقیت وارزش آفرینی می باشیم.
 • اصرار ما برهم افزایی و انجام کار گروهی درفضایی دوستانه و متعهدانه و البته با رعایت مرزهای سازمانی و ارزشهای انسانی می باشد.
 • ما درحفاظت از دارایی های فیزیکی و معنوی شرکت و تداوم رشد ارزش آنها تلاش مستمر خواهیم داشت.
 • ما عنصرمدیریت زمان را به عنوان برترین رکن ارزشی مشتریان باور نموده ایم و به آن متعهدیم.
 • ما همواره در شناسایی دائم ارزشها و نیازهای جامعه هدف وخلق و ارائه خدمات متناسب با آنها پیشرو خواهیم بود.
 • ما کارکنان را سرمایه های اصلی شرکت دانسته و با رعایت کرامت و اخلاق انسانی می نمائیم وجدان کاری و تعلق سازمانی ایشان را افزایش دهیم.
 • ما پویایی و بقاء سازمان را در گرو یادگیری، حفظ و ارتقاء سطح دانائی کارکنان میدانیم.
 • ما معتقدیم حضور موفق در عرصه جهانی همواره نیازمند توجه به فن آوری و دانش نوین می باشد.
 • ما در زنجیره تامین شرکت، تامین کنندگان را شرکای خود دانسته، همواره با گزینش بهترین ها، در راستای ارتقاء ایشان تلاش می نمائیم.
 • ما با حفظ محیط زیست و کاهش اثرات آلودگی ناشی از صنعت، ایجاد محیط ایمن و بهداشتی برای کارکنان و جامعه را مورد توجه قرار می دهیم.
 • تصمیم گیری ما همواره بر مبنای واقعیات موجود خواهد بود.